Acessar Painel Administrativo do site Sair
MINUTOS PAGANTES
RTP por minuto
68%
Aposta minima
81%
Aposta maxima
75%
Media diaria
79%
RPT Oficial da PG
90%
MINUTO: 9
Honey Trap of Diao Chan
RTP por minuto
89%
Aposta minima
90%
Aposta maxima
83%
Media diaria
58%
RPT Oficial da PG
80%
MINUTO: 2
Captains Bounty
RTP por minuto
67%
Aposta minima
97%
Aposta maxima
91%
Media diaria
64%
RPT Oficial da PG
53%
MINUTO: 8
Bali Vacation
RTP por minuto
96%
Aposta minima
70%
Aposta maxima
80%
Media diaria
65%
RPT Oficial da PG
55%
MINUTO: 9
Caishen Wins
RTP por minuto
97%
Aposta minima
78%
Aposta maxima
67%
Media diaria
63%
RPT Oficial da PG
62%
MINUTO: 9
Legend of Perseus
RTP por minuto
66%
Aposta minima
88%
Aposta maxima
88%
Media diaria
80%
RPT Oficial da PG
71%
MINUTO: 2
Medusa - The Quest of Perseus
RTP por minuto
65%
Aposta minima
89%
Aposta maxima
96%
Media diaria
63%
RPT Oficial da PG
94%
MINUTO: 7
Win Win Won
RTP por minuto
64%
Aposta minima
68%
Aposta maxima
72%
Media diaria
67%
RPT Oficial da PG
82%
MINUTO: 7
Egypts book of Mystery
RTP por minuto
92%
Aposta minima
79%
Aposta maxima
94%
Media diaria
80%
RPT Oficial da PG
96%
MINUTO: 7
Alchemy Gold
RTP por minuto
81%
Aposta minima
92%
Aposta maxima
80%
Media diaria
70%
RPT Oficial da PG
92%
MINUTO: 5
Hip Hop Panda
RTP por minuto
76%
Aposta minima
79%
Aposta maxima
88%
Media diaria
77%
RPT Oficial da PG
99%
MINUTO: 7
Battleground Royale
RTP por minuto
63%
Aposta minima
97%
Aposta maxima
75%
Media diaria
62%
RPT Oficial da PG
49%
MINUTO: 2
Ganesha Fortune
RTP por minuto
93%
Aposta minima
60%
Aposta maxima
78%
Media diaria
62%
RPT Oficial da PG
61%
MINUTO: 9
Crypto Gold
RTP por minuto
78%
Aposta minima
95%
Aposta maxima
71%
Media diaria
65%
RPT Oficial da PG
96%
MINUTO: 6
MahJong Ways 2
RTP por minuto
90%
Aposta minima
92%
Aposta maxima
92%
Media diaria
57%
RPT Oficial da PG
77%
MINUTO: 5
Wild Bounty Showndown
RTP por minuto
60%
Aposta minima
99%
Aposta maxima
77%
Media diaria
79%
RPT Oficial da PG
89%
MINUTO: 2
Ninja vs Samurai
RTP por minuto
91%
Aposta minima
95%
Aposta maxima
69%
Media diaria
67%
RPT Oficial da PG
93%
MINUTO: 5
Emoji Riches
RTP por minuto
81%
Aposta minima
85%
Aposta maxima
73%
Media diaria
76%
RPT Oficial da PG
58%
MINUTO: 9
Heist Stake
RTP por minuto
93%
Aposta minima
97%
Aposta maxima
68%
Media diaria
59%
RPT Oficial da PG
52%
MINUTO: 0
Plship Frenzy
RTP por minuto
87%
Aposta minima
56%
Aposta maxima
76%
Media diaria
60%
RPT Oficial da PG
63%
MINUTO: 6
Shaolin Soccer
RTP por minuto
94%
Aposta minima
80%
Aposta maxima
98%
Media diaria
64%
RPT Oficial da PG
72%
MINUTO: 7
Groundhog Harvest
RTP por minuto
82%
Aposta minima
83%
Aposta maxima
78%
Media diaria
73%
RPT Oficial da PG
72%
MINUTO: 5
Sushi Oishi
RTP por minuto
62%
Aposta minima
91%
Aposta maxima
97%
Media diaria
61%
RPT Oficial da PG
77%
MINUTO: 2
Wild Bandito
RTP por minuto
84%
Aposta minima
97%
Aposta maxima
86%
Media diaria
65%
RPT Oficial da PG
79%
MINUTO: 1
journey of the Wealth
RTP por minuto
99%
Aposta minima
83%
Aposta maxima
86%
Media diaria
67%
RPT Oficial da PG
98%
MINUTO: 1
Jewels of Prosperity
RTP por minuto
64%
Aposta minima
72%
Aposta maxima
79%
Media diaria
77%
RPT Oficial da PG
49%
MINUTO: 8
Opera Dynadty
RTP por minuto
67%
Aposta minima
92%
Aposta maxima
75%
Media diaria
59%
RPT Oficial da PG
94%
MINUTO: 1
Guadians of Ice And Fire
RTP por minuto
95%
Aposta minima
86%
Aposta maxima
88%
Media diaria
64%
RPT Oficial da PG
92%
MINUTO: 2
Double Fortune
RTP por minuto
76%
Aposta minima
80%
Aposta maxima
81%
Media diaria
61%
RPT Oficial da PG
87%
MINUTO: 4
Lucky Piggy
RTP por minuto
84%
Aposta minima
73%
Aposta maxima
67%
Media diaria
60%
RPT Oficial da PG
53%
MINUTO: 2
Phoenix Rises
RTP por minuto
84%
Aposta minima
56%
Aposta maxima
85%
Media diaria
71%
RPT Oficial da PG
92%
MINUTO: 3
Majestic Treasures
RTP por minuto
64%
Aposta minima
62%
Aposta maxima
88%
Media diaria
77%
RPT Oficial da PG
58%
MINUTO: 9
Diner Delights
RTP por minuto
78%
Aposta minima
87%
Aposta maxima
73%
Media diaria
69%
RPT Oficial da PG
55%
MINUTO: 5
Totem Wonders
RTP por minuto
98%
Aposta minima
63%
Aposta maxima
74%
Media diaria
61%
RPT Oficial da PG
62%
MINUTO: 4
Flirting Scholar
RTP por minuto
93%
Aposta minima
68%
Aposta maxima
93%
Media diaria
71%
RPT Oficial da PG
94%
MINUTO: 3
Song Kran Splash
RTP por minuto
92%
Aposta minima
74%
Aposta maxima
96%
Media diaria
59%
RPT Oficial da PG
50%
MINUTO: 6
3 Monkeys
RTP por minuto
92%
Aposta minima
84%
Aposta maxima
78%
Media diaria
71%
RPT Oficial da PG
58%
MINUTO: 4
Super Market Spree
RTP por minuto
91%
Aposta minima
70%
Aposta maxima
75%
Media diaria
71%
RPT Oficial da PG
63%
MINUTO: 7
Rave Party Fever
RTP por minuto
67%
Aposta minima
67%
Aposta maxima
83%
Media diaria
76%
RPT Oficial da PG
96%
MINUTO: 6
Wild Fireworks
RTP por minuto
76%
Aposta minima
87%
Aposta maxima
86%
Media diaria
76%
RPT Oficial da PG
79%
MINUTO: 7
Midas Fortune
RTP por minuto
92%
Aposta minima
74%
Aposta maxima
85%
Media diaria
58%
RPT Oficial da PG
92%
MINUTO: 8
Spirited Wonders
RTP por minuto
89%
Aposta minima
74%
Aposta maxima
79%
Media diaria
66%
RPT Oficial da PG
78%
MINUTO: 0
Piggy Gold
RTP por minuto
84%
Aposta minima
71%
Aposta maxima
79%
Media diaria
66%
RPT Oficial da PG
65%
MINUTO: 6
Fortune Mouse
RTP por minuto
66%
Aposta minima
98%
Aposta maxima
74%
Media diaria
67%
RPT Oficial da PG
78%
MINUTO: 7
Treasures of Astec
RTP por minuto
89%
Aposta minima
66%
Aposta maxima
97%
Media diaria
65%
RPT Oficial da PG
49%
MINUTO: 0
Win Win Fish Praw Crab
RTP por minuto
60%
Aposta minima
82%
Aposta maxima
75%
Media diaria
78%
RPT Oficial da PG
95%
MINUTO: 2
Mermaid Riches
RTP por minuto
85%
Aposta minima
58%
Aposta maxima
93%
Media diaria
72%
RPT Oficial da PG
95%
MINUTO: 4
Mask Carnival
RTP por minuto
77%
Aposta minima
79%
Aposta maxima
84%
Media diaria
63%
RPT Oficial da PG
80%
MINUTO: 4
Hot Pop - Chilli Kacjpot
RTP por minuto
92%
Aposta minima
76%
Aposta maxima
96%
Media diaria
59%
RPT Oficial da PG
77%
MINUTO: 2
Secrets of Cleopatra
RTP por minuto
84%
Aposta minima
63%
Aposta maxima
92%
Media diaria
67%
RPT Oficial da PG
97%
MINUTO: 4
Emperos Favcur
RTP por minuto
67%
Aposta minima
58%
Aposta maxima
96%
Media diaria
66%
RPT Oficial da PG
57%
MINUTO: 1
Leprechaun Riches
RTP por minuto
93%
Aposta minima
76%
Aposta maxima
83%
Media diaria
80%
RPT Oficial da PG
70%
MINUTO: 1
Santas Gift Rush
RTP por minuto
63%
Aposta minima
90%
Aposta maxima
91%
Media diaria
66%
RPT Oficial da PG
77%
MINUTO: 4
Garuda Gems
RTP por minuto
61%
Aposta minima
66%
Aposta maxima
80%
Media diaria
66%
RPT Oficial da PG
93%
MINUTO: 9
Tree of Fortune
RTP por minuto
81%
Aposta minima
62%
Aposta maxima
89%
Media diaria
73%
RPT Oficial da PG
79%
MINUTO: 2
Symbols Of Egypt
RTP por minuto
84%
Aposta minima
86%
Aposta maxima
91%
Media diaria
69%
RPT Oficial da PG
95%
MINUTO: 8
Candy Brust
RTP por minuto
75%
Aposta minima
70%
Aposta maxima
83%
Media diaria
77%
RPT Oficial da PG
79%
MINUTO: 5
Rooster Rumble
RTP por minuto
68%
Aposta minima
67%
Aposta maxima
91%
Media diaria
79%
RPT Oficial da PG
61%
MINUTO: 8
Destiny of Suns e Moon
RTP por minuto
67%
Aposta minima
82%
Aposta maxima
92%
Media diaria
64%
RPT Oficial da PG
60%
MINUTO: 8
Hawaiian Tiki
RTP por minuto
97%
Aposta minima
60%
Aposta maxima
78%
Media diaria
77%
RPT Oficial da PG
93%
MINUTO: 7
Dragon Hatch
RTP por minuto
66%
Aposta minima
71%
Aposta maxima
74%
Media diaria
69%
RPT Oficial da PG
63%
MINUTO: 8
Wizdon Wonders
RTP por minuto
64%
Aposta minima
91%
Aposta maxima
88%
Media diaria
66%
RPT Oficial da PG
65%
MINUTO: 0
Oriental Prosperity
RTP por minuto
63%
Aposta minima
66%
Aposta maxima
89%
Media diaria
69%
RPT Oficial da PG
57%
MINUTO: 4
Legendary Monkey King
RTP por minuto
69%
Aposta minima
88%
Aposta maxima
71%
Media diaria
58%
RPT Oficial da PG
80%
MINUTO: 8
Raider Janes - Crypto Fortune
RTP por minuto
93%
Aposta minima
72%
Aposta maxima
67%
Media diaria
64%
RPT Oficial da PG
71%
MINUTO: 0
Prosperity Lion
RTP por minuto
97%
Aposta minima
92%
Aposta maxima
88%
Media diaria
72%
RPT Oficial da PG
94%
MINUTO: 2
Ganesha Gold
RTP por minuto
78%
Aposta minima
55%
Aposta maxima
81%
Media diaria
65%
RPT Oficial da PG
59%
MINUTO: 3
Happy Taxi
RTP por minuto
95%
Aposta minima
79%
Aposta maxima
77%
Media diaria
80%
RPT Oficial da PG
82%
MINUTO: 7
Muay Thai
RTP por minuto
94%
Aposta minima
77%
Aposta maxima
74%
Media diaria
76%
RPT Oficial da PG
90%
MINUTO: 0
The Queens Banket
RTP por minuto
99%
Aposta minima
56%
Aposta maxima
83%
Media diaria
73%
RPT Oficial da PG
58%
MINUTO: 6
Jack Frosts Winter - Infinity Reels
RTP por minuto
80%
Aposta minima
82%
Aposta maxima
75%
Media diaria
64%
RPT Oficial da PG
99%
MINUTO: 6
Circus Delight
RTP por minuto
62%
Aposta minima
74%
Aposta maxima
94%
Media diaria
78%
RPT Oficial da PG
86%
MINUTO: 1
Dragon Tiger Luck
RTP por minuto
62%
Aposta minima
80%
Aposta maxima
76%
Media diaria
76%
RPT Oficial da PG
73%
MINUTO: 4
Gem Saviour Sword
RTP por minuto
88%
Aposta minima
92%
Aposta maxima
75%
Media diaria
75%
RPT Oficial da PG
80%
MINUTO: 6
Legends of Houyi
RTP por minuto
62%
Aposta minima
94%
Aposta maxima
98%
Media diaria
59%
RPT Oficial da PG
93%
MINUTO: 2
MahJong Ways
RTP por minuto
75%
Aposta minima
90%
Aposta maxima
92%
Media diaria
71%
RPT Oficial da PG
71%
MINUTO: 7
Wild Coaster
RTP por minuto
76%
Aposta minima
87%
Aposta maxima
78%
Media diaria
61%
RPT Oficial da PG
85%
MINUTO: 0
Gem Saviour
RTP por minuto
66%
Aposta minima
54%
Aposta maxima
68%
Media diaria
77%
RPT Oficial da PG
84%
MINUTO: 1
Reel Love
RTP por minuto
68%
Aposta minima
55%
Aposta maxima
95%
Media diaria
73%
RPT Oficial da PG
68%
MINUTO: 4
Dragon Legend
RTP por minuto
72%
Aposta minima
98%
Aposta maxima
89%
Media diaria
65%
RPT Oficial da PG
74%
MINUTO: 8
Rise of Apollo
RTP por minuto
85%
Aposta minima
91%
Aposta maxima
79%
Media diaria
62%
RPT Oficial da PG
86%
MINUTO: 1
Book of Gold
RTP por minuto
95%
Aposta minima
86%
Aposta maxima
97%
Media diaria
74%
RPT Oficial da PG
98%
MINUTO: 8
Candy Bonanza
RTP por minuto
88%
Aposta minima
59%
Aposta maxima
68%
Media diaria
63%
RPT Oficial da PG
53%
MINUTO: 6
Cocktails Nights
RTP por minuto
82%
Aposta minima
95%
Aposta maxima
86%
Media diaria
79%
RPT Oficial da PG
65%
MINUTO: 0
Fortune Gods
RTP por minuto
79%
Aposta minima
95%
Aposta maxima
68%
Media diaria
70%
RPT Oficial da PG
97%
MINUTO: 7
Butterfly Blosson
RTP por minuto
91%
Aposta minima
95%
Aposta maxima
98%
Media diaria
60%
RPT Oficial da PG
81%
MINUTO: 8
Queen of Bounty
RTP por minuto
65%
Aposta minima
90%
Aposta maxima
81%
Media diaria
62%
RPT Oficial da PG
85%
MINUTO: 7
Fortune Ox
RTP por minuto
61%
Aposta minima
89%
Aposta maxima
83%
Media diaria
66%
RPT Oficial da PG
63%
MINUTO: 8
Vampires Charm
RTP por minuto
99%
Aposta minima
84%
Aposta maxima
96%
Media diaria
63%
RPT Oficial da PG
76%
MINUTO: 8
Thai River Wonders
RTP por minuto
72%
Aposta minima
75%
Aposta maxima
84%
Media diaria
63%
RPT Oficial da PG
56%
MINUTO: 9
Fortune Rabbit
RTP por minuto
76%
Aposta minima
90%
Aposta maxima
98%
Media diaria
63%
RPT Oficial da PG
71%
MINUTO: 3
Gem Saviour Conquest
RTP por minuto
85%
Aposta minima
68%
Aposta maxima
78%
Media diaria
80%
RPT Oficial da PG
75%
MINUTO: 2
Fortune Tiger
RTP por minuto
91%
Aposta minima
63%
Aposta maxima
78%
Media diaria
66%
RPT Oficial da PG
76%
MINUTO: 2
Bikini Paradise
RTP por minuto
66%
Aposta minima
64%
Aposta maxima
77%
Media diaria
78%
RPT Oficial da PG
73%
MINUTO: 7
Hood vs Wolf - The Wild Hunt
RTP por minuto
61%
Aposta minima
67%
Aposta maxima
90%
Media diaria
65%
RPT Oficial da PG
93%
MINUTO: 5
Jungle Delight
RTP por minuto
73%
Aposta minima
83%
Aposta maxima
96%
Media diaria
77%
RPT Oficial da PG
69%
MINUTO: 0
Speed Winner
RTP por minuto
65%
Aposta minima
57%
Aposta maxima
95%
Media diaria
61%
RPT Oficial da PG
65%
MINUTO: 5
Medusa The course of Athena
RTP por minuto
60%
Aposta minima
59%
Aposta maxima
85%
Media diaria
69%
RPT Oficial da PG
55%
MINUTO: 4
Dreams of Macau
RTP por minuto
65%
Aposta minima
56%
Aposta maxima
78%
Media diaria
65%
RPT Oficial da PG
54%
MINUTO: 6
Genies 3 Whishes
RTP por minuto
64%
Aposta minima
66%
Aposta maxima
85%
Media diaria
58%
RPT Oficial da PG
92%
MINUTO: 7
Galactic Gems
RTP por minuto
96%
Aposta minima
80%
Aposta maxima
95%
Media diaria
66%
RPT Oficial da PG
98%
MINUTO: 8
Luky Neko
RTP por minuto
68%
Aposta minima
91%
Aposta maxima
68%
Media diaria
71%
RPT Oficial da PG
85%
MINUTO: 1
Buffalo Win
RTP por minuto
64%
Aposta minima
64%
Aposta maxima
87%
Media diaria
57%
RPT Oficial da PG
57%
MINUTO: 5
Farm Invaders
RTP por minuto
75%
Aposta minima
73%
Aposta maxima
71%
Media diaria
58%
RPT Oficial da PG
55%
MINUTO: 4
MrHallowin
RTP por minuto
91%
Aposta minima
96%
Aposta maxima
72%
Media diaria
77%
RPT Oficial da PG
63%
MINUTO: 7
The Great Ice Scape
RTP por minuto
72%
Aposta minima
81%
Aposta maxima
77%
Media diaria
77%
RPT Oficial da PG
53%
MINUTO: 3
Prosperity Fortune Tree
RTP por minuto
90%
Aposta minima
96%
Aposta maxima
85%
Media diaria
58%
RPT Oficial da PG
59%
MINUTO: 7
Ways of he Qilin
RTP por minuto
90%
Aposta minima
56%
Aposta maxima
86%
Media diaria
49%
RPT Oficial da PP
92%
MINUTO: 9
Money House
RTP por minuto
79%
Aposta minima
73%
Aposta maxima
67%
Media diaria
79%
RPT Oficial da PP
64%
MINUTO: 2
Money money money
RTP por minuto
99%
Aposta minima
78%
Aposta maxima
87%
Media diaria
53%
RPT Oficial da PP
65%
MINUTO: 5
Sweet Bonanza
RTP por minuto
87%
Aposta minima
85%
Aposta maxima
60%
Media diaria
65%
RPT Oficial da PP
93%
MINUTO: 5
Gold Paty
RTP por minuto
86%
Aposta minima
93%
Aposta maxima
50%
Media diaria
64%
RPT Oficial da PP
88%
MINUTO: 6
Gates of Ol;ympus
RTP por minuto
98%
Aposta minima
97%
Aposta maxima
63%
Media diaria
73%
RPT Oficial da PP
59%
MINUTO: 7
Big Bass Splash
Medidas de Segurança: Garantindo a Integridade nos Cassinos
Saiba como garantir a integridade dos cassinos com medidas eficazes de prevenção e detecção de fraudes. Descubra estratégias fundamentais para manter um am
Maximize Seus Bônus em Jogos de Cassino: Dicas Essenciais para o Sucesso
Descubra dicas essenciais sobre como aproveitar ao máximo os bônus em jogos de cassino. Aprenda estratégias valiosas para melhorar sua experiência de jogo e
Apostando em Esportes Aquáticos em Cassinos Online
Explore como apostar em esportes aquáticos em cassinos online. Descubra dicas, estratégias e as melhores plataformas para maximizar seus ganhos.
Mega Joker: A Emoção dos Clássicos em um Jogo Online Moderno
Mega Joker é uma experiência que une o charme dos clássicos jogos de slot com a conveniência e emoção dos jogos online modernos.
Jungle Paradise: Uma Aventura Online Imersiva
Se você é apaixonado por jogos online e busca uma experiência envolvente em um mundo virtual rico em detalhes, então Jungle Paradise é o destino perfeito p
Como Jogar Bacará: Um Guia Completo para Iniciantes e Jogadores Experientes
Bem-vindo ao mundo do bacará, um dos jogos de cartas mais antigos e emocionantes já inventados. Se você é novo no jogo ou está buscando aprimorar suas habi
RTP por minuto
84%
Aposta minima
84%
Aposta maxima
81%
Media diaria
63%
RPT Oficial da JDB
80%
MINUTO: 0
GoLaiFu
RTP por minuto
66%
Aposta minima
89%
Aposta maxima
69%
Media diaria
50%
RPT Oficial da JDB
87%
MINUTO: 9
Billionaire
RTP por minuto
75%
Aposta minima
49%
Aposta maxima
93%
Media diaria
62%
RPT Oficial da JDB
81%
MINUTO: 9
Fortune Neko
RTP por minuto
84%
Aposta minima
64%
Aposta maxima
98%
Media diaria
51%
RPT Oficial da JDB
74%
MINUTO: 8
Kong
RTP por minuto
58%
Aposta minima
89%
Aposta maxima
79%
Media diaria
66%
RPT Oficial da JDB
69%
MINUTO: 2
JOGO DO BICHO
RTP por minuto
88%
Aposta minima
99%
Aposta maxima
61%
Media diaria
64%
RPT Oficial da JDB
96%
MINUTO: 9
Crystal Realm
RTP por minuto
78%
Aposta minima
64%
Aposta maxima
83%
Media diaria
68%
RPT Oficial da JDB
74%
MINUTO: 9
Crazy Scientist
RTP por minuto
59%
Aposta minima
79%
Aposta maxima
80%
Media diaria
75%
RPT Oficial da JDB
91%
MINUTO: 3
Banana Saga
RTP por minuto
63%
Aposta minima
72%
Aposta maxima
85%
Media diaria
67%
RPT Oficial da JDB
92%
MINUTO: 0
BigThreeDragons
RTP por minuto
82%
Aposta minima
50%
Aposta maxima
86%
Media diaria
65%
RPT Oficial da JDB
74%
MINUTO: 0
Four Treasures
RTP por minuto
83%
Aposta minima
80%
Aposta maxima
67%
Media diaria
50%
RPT Oficial da JDB
71%
MINUTO: 0
Cash Man
RTP por minuto
98%
Aposta minima
70%
Aposta maxima
61%
Media diaria
63%
RPT Oficial da JDB
99%
MINUTO: 4
Dragon King
RTP por minuto
56%
Aposta minima
83%
Aposta maxima
95%
Media diaria
50%
RPT Oficial da JDB
91%
MINUTO: 9
Flirting Scholar Tang
RTP por minuto
81%
Aposta minima
50%
Aposta maxima
67%
Media diaria
53%
RPT Oficial da JDB
97%
MINUTO: 1
Fa Da Cai
RTP por minuto
71%
Aposta minima
54%
Aposta maxima
74%
Media diaria
53%
RPT Oficial da JDB
92%
MINUTO: 9
Fortune Treasure
RTP por minuto
74%
Aposta minima
70%
Aposta maxima
83%
Media diaria
80%
RPT Oficial da JDB
95%
MINUTO: 7
GoldenDisco
RTP por minuto
90%
Aposta minima
61%
Aposta maxima
83%
Media diaria
59%
RPT Oficial da JDB
82%
MINUTO: 4
Beauty And The Kingdom
RTP por minuto
99%
Aposta minima
52%
Aposta maxima
84%
Media diaria
78%
RPT Oficial da JDB
99%
MINUTO: 3
Coffeeholics
RTP por minuto
59%
Aposta minima
77%
Aposta maxima
66%
Media diaria
63%
RPT Oficial da JDB
78%
MINUTO: 3
EgyptTreasure
RTP por minuto
86%
Aposta minima
90%
Aposta maxima
69%
Media diaria
60%
RPT Oficial da JDB
87%
MINUTO: 5
Chef-Doeuvre
RTP por minuto
56%
Aposta minima
66%
Aposta maxima
89%
Media diaria
57%
RPT Oficial da JDB
71%
MINUTO: 8
FortuneHorse
RTP por minuto
82%
Aposta minima
89%
Aposta maxima
76%
Media diaria
55%
RPT Oficial da JDB
97%
MINUTO: 9
Candy Land
RTP por minuto
89%
Aposta minima
91%
Aposta maxima
85%
Media diaria
55%
RPT Oficial da JDB
89%
MINUTO: 5
Formosa Bear
RTP por minuto
88%
Aposta minima
99%
Aposta maxima
95%
Media diaria
77%
RPT Oficial da Jili
93%
MINUTO: 5
Golden Queen
RTP por minuto
68%
Aposta minima
99%
Aposta maxima
56%
Media diaria
71%
RPT Oficial da Jili
70%
MINUTO: 6
Bubble Beauty
RTP por minuto
69%
Aposta minima
93%
Aposta maxima
83%
Media diaria
68%
RPT Oficial da Jili
79%
MINUTO: 9
Chin Shi Huang
RTP por minuto
59%
Aposta minima
97%
Aposta maxima
75%
Media diaria
69%
RPT Oficial da Jili
97%
MINUTO: 9
Crazy FaFaFa
RTP por minuto
87%
Aposta minima
85%
Aposta maxima
67%
Media diaria
78%
RPT Oficial da Jili
77%
MINUTO: 2
Bubble Beauty
RTP por minuto
95%
Aposta minima
95%
Aposta maxima
80%
Media diaria
72%
RPT Oficial da Jili
76%
MINUTO: 5
God Of Martial
RTP por minuto
81%
Aposta minima
95%
Aposta maxima
95%
Media diaria
72%
RPT Oficial da Jili
78%
MINUTO: 4
Bonus Hunter
RTP por minuto
99%
Aposta minima
95%
Aposta maxima
75%
Media diaria
80%
RPT Oficial da Jili
85%
MINUTO: 6
Golden Empire
RTP por minuto
54%
Aposta minima
91%
Aposta maxima
53%
Media diaria
77%
RPT Oficial da Jili
65%
MINUTO: 3
Jungle King
RTP por minuto
98%
Aposta minima
86%
Aposta maxima
61%
Media diaria
67%
RPT Oficial da Jili
94%
MINUTO: 1
Bone Fortune
RTP por minuto
66%
Aposta minima
78%
Aposta maxima
54%
Media diaria
77%
RPT Oficial da Jili
80%
MINUTO: 0
Golden Joker
RTP por minuto
62%
Aposta minima
95%
Aposta maxima
53%
Media diaria
68%
RPT Oficial da Jili
71%
MINUTO: 1
Boxing King
RTP por minuto
88%
Aposta minima
81%
Aposta maxima
71%
Media diaria
74%
RPT Oficial da Jili
69%
MINUTO: 4
Crazy Hunter
RTP por minuto
80%
Aposta minima
100%
Aposta maxima
76%
Media diaria
79%
RPT Oficial da Jili
82%
MINUTO: 4
Fortune Gems
RTP por minuto
49%
Aposta minima
99%
Aposta maxima
53%
Media diaria
79%
RPT Oficial da Jili
79%
MINUTO: 3
Dragon Treasure
RTP por minuto
72%
Aposta minima
99%
Aposta maxima
68%
Media diaria
78%
RPT Oficial da Jili
76%
MINUTO: 4
Fa Fa Fa
RTP por minuto
78%
Aposta minima
86%
Aposta maxima
92%
Media diaria
68%
RPT Oficial da Jili
98%
MINUTO: 2
Bubble Beauty
RTP por minuto
91%
Aposta minima
90%
Aposta maxima
97%
Media diaria
80%
RPT Oficial da Jili
66%
MINUTO: 8
Gold Rush
RTP por minuto
86%
Aposta minima
96%
Aposta maxima
75%
Media diaria
77%
RPT Oficial da Jili
72%
MINUTO: 9
Fortune Tree
RTP por minuto
70%
Aposta minima
78%
Aposta maxima
82%
Media diaria
77%
RPT Oficial da Jili
87%
MINUTO: 4
Bubble Beauty
RTP por minuto
61%
Aposta minima
74%
Aposta maxima
60%
Media diaria
79%
RPT Oficial da Jili
68%
MINUTO: 4
JILI CAISHEN
RTP por minuto
70%
Aposta minima
99%
Aposta maxima
68%
Media diaria
78%
RPT Oficial da Jili
72%
MINUTO: 4
Fengshen
RTP por minuto
55%
Aposta minima
71%
Aposta maxima
56%
Media diaria
79%
RPT Oficial da Jili
71%
MINUTO: 3
Crazy777